Hälytysosasto

Palokunnan hälytysosasto vastaa VPK:lle annettujen sammutus- ja pelastustehtävien hoidosta siten kuin VPK:n ja Pelastuslaitoksen välisessä palokuntasopimuksessa on sovittu. Palokuntasopimuksessa määritellään muun muassa yksikön tavoitelähtöaika, miesvahvuus sekä yksikön savusukelluskelpoisten jäsenten minimimäärä. VPK toimii Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen tukipalokuntana.

Hälytysosaston tehtävät vaihtelevat rakennuspaloissa tapahtuvista savusukellustehtävistä jälkiraivaustehtäviin, vahingontorjuntatehtäviin sekä tieliikenneonnettomuuksiin. Tehtäviin kuuluvat myös varikkovalmius- ja asemasiirtotehtävät, joissa palokunta on välittömässä minuutin lähtövalmiudessa omalla paloasemallaan tai erikseen määrätyllä asemalla.

Hälytysosaston jäsenet hälytetään päivystävän palomestarin käskystä tai osana Hätäkeskuksen hälytysvastetta. Hälytykset tulevat hälytysosastolaisten puhelimiin robottipuheluna.

Korvauksetonta työtä yhteiskunnan hyväksi

Palokunta ei maksa jäsenilleen rahallista korvausta palokuntasopimuksen mukaisista töistä, vaan VPK:n jäsenet toimivat hälytyksissä vapaaehtoispalokuntahengen mukaisesti täysin korvauksetta.

Kesäpäivystykset tarjoavat mielekästä yhdessäoloa

Palokuntasopimuksen velvoittamana VPK järjestää vuoroviikonloppuisin Maarian ja Kaarinan VPK:iden kanssa kesäpäivystyksen omalla asemallaan toukokuusta elokuun loppuun. Tällöin VPK miehittää perjantai-illasta sunnuntai-iltaan asemallaan sammutus- ja säiliöyksikön. Kesäpäivystysyksikkö mahdollistaa muun palokunnan jäsenistön lomailun sekä tarjoaa päivystäville palomestareille välittömästi käytössä olevan ylimääräisen miehistö- ja kalustoresurssin Turun keskusta-alueella. Kesäpäivystysyksikkö suorittaa ensisijaisesti keskusta-alueen sopimuspalokuntien saamat hälytykset, poislukien Kaarinan VPK:n vesihuoltoryhmän sekä Maarian VPK:n huoltoyksikön saamat tehtävät.

Kesäpäivystysmiehistö majoittuu paloasemalle ja suorittaa viikonlopun aikana yksikönjohtajan suunnittelemia harjoituksia sekä suorittaa aseman kunnossapidollisia tehtäviä.

 

Varusteet

Hälytysosaston varusteet ovat nykyaikaiset ja erilaiset standardit täyttävät. Sammutustyökurssin käytyään hälytysosaston jäsen saa Pelastuslaitokselta kolmikerroksisen, Nomex-kankaasta tehdyn sammutusasun, palokypärän, kypärähupun, nahkaiset sammutuskäsineet, sappaat sekä saapassukat.

VPK antaa jäsenelle käyttöön sammutusasun alla käytettävän väliasun sekä asema-asun. VPK:n nimetyt savusukeltajat saavat VPK:lta henkilökohtaisen pikakiinnikkeisen paineilmalaitteen kasvo-osan.

Sammutusmiesharjoittelijat sekä juuri sammutustyökurssin käyneet käyttävät VPK:n omistamia Pistoliekki-sammutusasuja sekä vanhemman mallista Rosenbauer Heros -kypärää. Pistoliekki-sammutusasut toimivat myös varasammutusasuina hälytysosaston jäsenille jos jäsenen varsinainen sammutusasu on huollossa tai pesussa.